Вежби за гонартоза

Вежбите за колено се дел од процесот на лекување на гонартозата. Со зајакнување на мускулите на коленото се зголемува неговата функционалност, се намалува болката и се олеснува секојдневното функционирање. Во продолжение ви даваме неколку предлози за вежби кои треба секојдневно да ги правите:

Вежба бр. 1

 • Застанете исправено, пред вас ставете стол и држете се на него
 • Потоа болната нога се свиткува во колено под 90 степени и задржувате
 • Ногата ја враќате во првобитна положба
 • Вежбата ја повторувате неколку пати во времетраење од 2-3 минути

Вежба бр. 2

 • Застанете исправено со рацете покрај тело
 • Болната нога целосно исправена ја поместувате кон надвор и задржувате
 • Вежбата ја повторувате неколку пати во времетраење од 2-3 минути

Вежба бр. 3

 • Застанете исправено со рацете покрај тело
 • Болната нога ја свиткувате во колено под 90 степени
 • Потоа свитканата нога ја свиткувате во колк  под 90 степени
 • Во оваа положба ја задржувате 5 секунди
 • Вежбата ја повторувате неколку пати во време траење од 2-3 минути

Вежба бр. 4

 • Седнувате на стол исправени, со рацете поставени покрај телото а нозете свиткани под агол од 90 степени
 • Болната нога ја исправуватее максимално во колено и заджувате 10 секунди
 • Вежбата ја повторувате неколку пати во времетраење од 2-3 минути

Вежба бр. 5

 • Седнувате на стол исправени, со рацете поставени покрај телото а нозете свиткани под агол од 90 степени
 • Здравата нога ја ставате над болната
 • Болната нога заедно со здравата ја исправате и задржувате 10 секунди
 • Вежбата ја повторувате неколку пати во времетраење од 2-3 минути

Вежба бр. 6

 • Седнувате на стол исправени, со рацете поставени покрај телото а нозете свиткани под агол од 90 степени
 • Ставате лента со отпор прицврстена на столот и на подколенцата
 • Потоа ја исправате максимално ногата и задржувате 5 секунди
 • Вежбата ја повторувате неколку пати во времетраење од 2-3 минути

Вежба бр. 7

 • Нозете ги исправате и поставувате еластична лента (бенд луп)
 • Со болната нога буткате на напред и задржувате неколку секунди
 • Потоа со болната нога правите движење на назад, задржувте неколку секунди
 • Потоа со болната нога правите движење на надвор, задржувате неколку секунди
 • Вежбата ја повторувате неколку пати во времетраење од 2-3 минути

Вежба бр. 8

 • Легнете на под и поставете го пенестиот цилиндер под вашето колено на болната нога
 • Здравата нога поставете ја преку болната нога и со рацете придржувајте се на подот
 • Потоа почнете полека да се движите целосно напред назад на цилиндерот

Автор: Сашко Цветановски – физиотерапевт

За сите прашања во врска со ортопедските производи пишете ни на: sovet@medicushelp.com.mk

Нашиот стручен тим од доктори и физиотерапевти ќе ви одговорат.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial