Услови

Се согласувам Медикус Хелп да ја користи мојата e-mail адреса во маркетиншки цели за испраќање на попусти, промотивни и едукативни содржини.
Вашите податоци ќе бидат третирани како доверливи. Вашата e- mail адреса ќе биде проследена на сервисот Mailchimp.com кој се користи за испраќање на newslwetter.

Вашата согласност може да се повлече во секое време со кликнување на линкот за откажување на Newsletter или со испраќање на барање по е-меил на info@medicushelp.com.mk. о повлекување на е-меил адресата повеќе нема да добивате newsletter но ќе можете да ја користите нашата страна за други услуги.

За сите детали за складирање, обработка и бришење на Вашите податоци, како и правата за користењето на Вашите лични податоци, Ве молиме погледнете ја нашата Политика на приватност.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial