Производи

Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се подесуваат – Стандард

Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи на подесување.

Конструкција: Метален пластифициран рам
Склопување: Да
Страници: Подвижни
Папучи: Подесувачки по висина
Ширина на седиште: 41/46 см
Вкупна ширина: 60/65 см
Висина на седиште од тло:  50 см
Тежина на количката: 23.9 кг
Максимална тежина на корисник: 90 кг
Предни тркала: 20 см
Задни тркала: 60 см
Шифра : FS954GC
Шифра : 3101
Цена : 14150 ден. Партиципација : 0%

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем;

G20 паркинсонова болест;

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем;

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем;

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул;

G80.0 спастична церебрална парализа;

G80.2 спастична хемиплегична церебрална парализа;

G80.3 дискинетична церебрална парализа;

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначена;

G81.9 хемиплегија, неозначена;

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

Т95.3 и Т95.9 секвели од изгореници,корозии и смрзнатини;

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво ;

B91 секвели од полиомиелит;

Z89.5 стекнат недостиг на нога до или под колено;

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двета долни екстремитети на било кое ниво освен само прсти;

Z96.8 присуство на други означени функционални имплантати;

Правото на инвалидска количка се утврдува врз основа на потврда потпишана од двајца специјалисти, од кои едниот со специјалност по физијатрија или ортопедија, другиот со специјалност по физијатрија, ортопедија, неврологија, невропсихијатрија или хирургија, а го потврдува со наод мислење лекарската комисија на Фондот.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial