Производи

Струва 23 [23 mm Hg] ССL 2

Антиемболиски чорапи со градуирана компресија, со зајакната мека петица за редукција на ризикот од појава на декубит и со специјални отвори за проверка на циркулацијата. Антибактериска и антимикотична профилакса во пределот на прстите. Имаат силиконска лента која што го намалува ризикот од спуштање на чорапата и индикатор за големина кој што се разликува по боја за поточно одредување на истата.

Има два вида: без ремен и со ремен, за подобро фиксирање на чорапите.

Шифра : 917,918

Клинички одобрени за редуцирање на ризикот од длабока венска тромбоза. Адекватна профилакса од појава на тромбоза кај имобилни пациенти пред, во тек и после операција, пред и после породување, кај лежечки пациенти.

Контраиндикации: Нарушена артериска циркулација, Дифузен едем на нозете, Белодробен едем, Десна срцева слабост, Локални инфекции на нозете

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial