Производи

Рачен пулс оксиметар со снимање Myspo2

Рачен пулс оксиметар е 20 часовен ноќен медицински уред за мерење на кислородна сатурација. Апаратот има вграден софтвер кој ја следи кислородната сатурација, срцевите отчукувања во текот на ноќта и истите се снимаат. Со поврзување на апаратот со компјутер, параметрите на пациентот се анализираат, што овозможува поставување на првична дијагноза за слип апнеа.

  • Опсег на кослородна сатурација 0-100%
  • Опсег на срцеви отчукувања 30-240 BPM.
  • Индекс на перфузија ПИ: 0-100%.

Апартот има екран со приказ на графичка лента, аларм и состојба на батерија.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial