Производи

Пластичен агломер

Пластични агломери за мерење на опсегот на движење на зглобовите. Базата има можност за мерење од 360 степени и три калибрирани скали по интернационален стандарден систем на мерење.

Шифра : 08-030101
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial