Плаќање

Сите цени кои што се објавени на сајтот на Медикус Хелп се со вклучен ДДВ.

За да купите производ на сајтот на Медикус Хелп, достапни ви се два начина на плаќање – со VISA EC/MC или Maestro картичка.

Плаќање со платежна картичка:

Можете да платите со користење на платежните картички на Visa, Visa Electron, MasterCard или  Maestro. Картичката мора да биде одобрена за онлајн (интернет) плаќање од страна на банката која ја издала.

Во текот на процесирање на онлајн нарачката, по одбирање на начинот на плаќање ќе бидeте редиректирани до страната на CPAY која е сигурна и заштитена за ваков вид плаќања. Податоците за вашата картичка во ниту еден момент не се достапни во нашиот систем.

На оваа страница потребно е да ги внесете следните податоци :

–    Број на платежната картичка

–    Име и презиме на носителот на картичката

–    Датумот на важност на картичката

–    CVV2/CVC2 код, кој може да го прочитате на вашата картичка

Податоците кои се внесуваат се наменети исклучиво за комуникација помеѓу корисникот на картичката и Комерцијална Банка/ CPAY, додека интернет трговецот нема никаков увид или пристап до податоците кои се пренесуваат.

Напомена:

За нарачка над 2000 денари испораката е бесплатна. За нарачка до 2000 денари испораката е на трошок на купувачот и чини според тежината на пратката според следниот ценовник:

 

Ценовник за достава

Тежина                                                        Испорака во Скопје                                                  Испорака во Македонија

0 – 200 гр.                                                  140,- ДЕН                                                                      140,- ДЕН

200 – 500 гр                                               150,- ДЕН                                                                      150,- ДЕН

500 – 1 кг.                                                    160,- ДЕН                                                                      160,- ДЕН

1 – 2 кг.                                                         170,- ДЕН                                                                       70,- ДЕН

2 – 5 кг.                                                         180,- ДЕН                                                                      180,- ДЕН

5 – 10 кг.                                                       220,- ДЕН                                                                      220,- ДЕН

10 – 30 кг.                                                    250,- ДЕН                                                                       250,- ДЕН

30 – 40 кг.                                                    310,- ДЕН                                                                       310,- ДЕН

Цените за достава се со пресметан ДДВ.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial