Производи

Надлактен корективен апарат со механизам за корекција на лакотен зглоб (Redersman)

Ортоза изработена од алуминиум, сунѓерест материјал и централен мултиункционален зглоб со опсег на виткање 0°-120°, опсег на растегнување 0°-30° и градација од 10° и 15°. Ја има за лева и десна страна.

Шифра : 307

Должина на подлактица:

< 40 см S

> 40см L

Исчашување на лактот, истегнување, повреди на мускули и тетиви, дислокација на лакт, по извршени хируршки интервенции

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial