Производи

Инклинометар

Инструментот се поставува во близина на зглобот чиј опсег на подвижност се мери.
Со овој инструмент се постигнува точно и прецизно мерење на опсегот на зглобот.

Шифра : 08-060101
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial