Производи во договор со ФЗОМ

Шанцова кравата едноделна

Шанцова кравата дводелна

Шанцова кравата дводелна

Корсет платнен лумбален со метални шини...

Еластичен корсет за кифоза

Корсет за кифоза метален

Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО...

Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО...

Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО...

Корсет платнен лумбален со фишбајни

Корсет платнен лумбален со фишбајни

Корсет платнен лумбален со метални шини...

Корсет платнен лумбален со метални шини...

Пасивна подлактнa ортоза од пластична маса...

Пасивна подлактнa ортоза од пластична маса...

Надлактен корективен апарат со механизам за корекција на лакотен ...

Пасивна надлактна ортоза од пластична маса – Sarmiento...

Подколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (...

Подколен потпорен апарат за растоварување на потколеница ...

Потколен апарат со скочен зглоб со метална сандала ...

Корективен апарат за корекција на скочен зглоб (Redersman)...

Појас за спуштен стомак

Појас за спуштен стомак

Појас за спуштен стомак

Појас за еднострана препонска кила

Појас за двострана препонска кила

Појас за пупчана кила

Суспензориум

Еластични чорапи

Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се...

Тоалетна инвалидска количка – Стандард...

Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се...

Инвалидска собна количка – Стандард

Инвалидска собна количка – Стандард

Инвалидска количка за церебрална парализа – Стандард...

Инвалидска количка за церебрална парализа – Стандард...

Инвалидска количка за церебрална парализа – Стандард...

Инвалидска количка за церебрална парализа – Стандард...

Електромоторна инвалидска количка 

Електромоторна инвалидска количка 

Троножен бастун

Четвороножен бастун

Метална патерица подпазувна со подесување на висината...

Одалка со ракофат без тркала 

Одалка со ракофат со две тркала 

Перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил...

Антидекубитус перниче полнето со воздух или гел...

Антидекубитус перниче полнето со воздух или гел...

Перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил...

Перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial