Производи

Еластични црева со отпор

Со растегнување на резистентните црева се добива соодветен отпор со кој се овозможува зајакнување на мускулатурата. Цревата се во 6 различни бои кои означуваат 6 различни отпори изразени во килограми. Краевите на цревата може да се поврзат со сигуросни рачки и при тоа се добива вежбач со што вежбањето станува полесно и посигурно.

Шифра : 01-203002

Бои-степени на отпор изразени во кг:

Жолта 1,5 кг

Црвена 3,0 кг

Зелена 3,2 кг

Сина 3,4 кг

Црна 5,1 кг

Сребрена 5,6 кг

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial