Рака

Држач за рамо Омомед

Ортоза за прст, алуминиумска 

Ортоза за прст, алуминиумска 

Ортоза за прст, алуминиумска 

Ортоза за прст, алуминиумска 

Ортоза за прст, пластична

Ортоза за прст Ортоприм

Држач за рачен зглоб – Coolprene 

Држач за рачен зглоб и палец

Ортоза за палец и рачен зглоб

Држач за рачен зглоб-Accu Tex

Биомагнетен имобилизатор за рачен зглоб

Ортоза за бандажирање на лакт Епикомед

Имобилизатор за рачен зглоб со еластична лента 

Пасивна подлактна ортоза од пластична маса

Пасивна подлактна ортоза од пластична маса

Пасивна подлактнa ортоза од пластична маса

Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса

Пасивна подлактнa ортоза од пластична маса

Митела – Држач за рака

Митела – Држач за рака

Митела – Држач за рамо

Митела – држач за рака, детски

Надлактен корективен апарат со механизам за корекција на лакотен зглоб (Redersman)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial