Производи

Имобилизатор за колено со степенест регулатор...

Еластичен држач за колено

Држач за колено, еластичен со отвор

Држач за колено еластичен Нано 

Ортоза за колено од неопрен 

Ортоза за колено од неопрен

Држач за колено со фишбајни

Држач за колено со силиконско перниче-Accu Tex ...

Потколен апарат за скочен зглоб со метална сандала...

Биомагнетен имобилизатор за колено

Држач за (скокачко) колено со силиконско перниче...

Ортоза за стабилизација на патела

Ортоза (стабилизатор) за колено со метални шини...

Имобилизатор за колено со степенест регулатор ...

Имобилизатор за колено со регулација на флексија/екстензија...

Имобилизатор за колено

Држач за скочен зглоб, еластичен, нано

Држач за скочен зглоб со дополнителна еластична лента...

Држач за скочен зглоб-Accu Tex

Ортоза за скочен зглоб 

Биомагнетен имобилизатор за скочен зглоб...

Имобилизатор за скочен зглоб со воздух/гел...

Подколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (...

Подколен потпорен апарат за растоварување на потколеница ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial