Производи

Еластичен стегач за потколеница

Еластичен стегач за надколеница

Еластичен држач за колено

Држач за колено, еластичен со отвор

Ортоза за колено од неопрен

Држач за колено со фишбајни

Ортоза за бандажирање на колено Генумеди...

Држач за колено со силиконско перниче-Accu Tex ...

Потколен апарат за скочен зглоб со метална сандала...

Биомагнетен имобилизатор за колено

Држач за (скокачко) колено со силиконско перниче...

Ортоза за стабилизација на патела

Ортоза (стабилизатор) за колено со метални шини...

Имобилизатор за колено со степенест регулатор...

Имобилизатор за колено со степенест регулатор ...

Имобилизатор за колено

Држач за скочен зглоб со дополнителна еластична лента...

Ортоза за бандажирање на глужд Левамед...

Држач за скочен зглоб-Accu Tex

Ортоза за скочен зглоб 

Биомагнетен имобилизатор за скочен зглоб...

Имобилизатор за скочен зглоб со воздух/гел...

Подколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија (...

Подколен потпорен апарат за растоварување на потколеница ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial