Motoja dhe prioriteti ynë është të ofrojmë pajisje ndihmëse të cilat do ta lehtësojnë përditshmërinë dhe do të mundësojnë jetë më cilësore për ata të cilëve u nevojiten më së shumti – pajisje ndihmëse të cilat e lehtësojnë lëvizjen dhe pajisje ndihmesë për kujdes në kushte shtëpiake. Në këtë nën-brend gjenden edhe prodhimet e zgjedhura, të testuar me kujdes dhe antialergjike të dedikuara për kujdes dhe higjienë – peceta të njoma.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial