Производи

Троножен бастун

Бастуните можат да бидат дрвени или алуминиумски, обични или на склопување, со три или четири потпори, со обична или алуминиумска дршка. Имаат различни додатоци, а посебно го истакнуваме додатокот за мраз – гумичка, која обезбедува посигурно движење.

Шифра : FS926
Шифра : 7101
Цена : 1.103 ден. Партиципација : 10%

Висина: 74-97 см

Наменети се за лица кои имаат потреба од потпора при движење во и надвор од домот.

Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);

Церебрална парализа G80;

Хемиплегија G81(G81.0-G81.9);

Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

Присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога Z96.6;

Секвели од повреди на долен екстремитет (T93.2; Т93.3;Т93.4;Т93.5;T93.9);

Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

Полиартроза неозначено M15.9;

Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

Секвели од полиомиелит B91.

Ортопед, Физијатар или Хирург

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial