Важноста на ортопедските помагала во секојдневието на луѓето чиј живот ненадејно или постепено се
изменил е огромна.
Ортопедските помагала им пружаат помош во извршувањето на секојдневните обврски.
Производите за одржување на хигиена и нега на кожата (влажни марамчиња), производи за нега на ушната школка (Ауриген), чешелот Ниска за механичко отстранување на вошките.
Во нашите секојдневните контакти со жените кои се соочуваат со карциномот на дојка или други малигни заболувања кои претставуваат голем проблем на современото живеење како здравствен така и психички..